Výtvarná soutěž na téma „Náš domov je v pískovcích“ zná už své vítěze

Národní parky umožňují, aby příroda mohla fungovat přirozeně, bez zásahů člověka. I proto, aby byl zachován životní prostor druhům, které už mnohde kvůli lidmi působeným zásahům do krajiny téměř vymizely. Náš národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v unikátní oblasti pískovcových skal. I ta je domovem řady živočišných i rostlinných druhů. V letošním roce tak účastníci již tradiční výtvarné soutěže ztvárňovali zajímavá a tajemná zákoutí zdejší krajiny, poskytující často jediný zbylý prostor dnes ohroženým zvířatům či rostlinám.

Na adresu správy národního parku dorazilo do konce října celkem 220 obrázků z dvaceti různých škol nebo školek nejen z regionu, ale i vzdálenějších míst, např. také ze Slovenska.

Na obrázcích se mezi skalami, lesy a potoky objevovali vlci, sokoli, plši, ledňáčci, ale i skorci vodní nebo dokonce mravkolev. Nechyběly ani běžnější druhy, lišky, jezevci a celá přehlídka veverek. Z prací bylo patrné, že se děti dobře přichystaly a o pískovcové krajině, tomto útočišti řady vzácných druhů, si společně se svými pedagogy mnohé zjišťovaly.

V pěti kategoriích porota nakonec vybrala devatenáct obrázků. Na adresy jejich autorů už postupně putují od Správy NP České Švýcarsko odměny v podobě vzdělávacích materiálů vydávaných správou parku, výtvarných pomůcek pro další tvoření nebo funkčních suvenýrů z řady Wolfie.

Všem zúčastněným školám i jednotlivcům děkujeme, že se do soutěže zapojili a vítězům k jejich úspěchu gratulujeme.

Seznam oceněných škol si můžete prohlédnout na webu:  https://www.npcs.cz/vytvarna-soutez-nas-domov-je-v-piskovcich

 

Ing. Jarmila Judová

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz