Žijí tu s námi zmije

22. Září 18:00 – 20:00
Čtvrtek
Krásná Lípa
Plšíkova učebna - Pražská 52

Srdečně Vás zveme na přednášku pro přírodovědce, milovníky přírody i veřejnost, jenž se chtějí dozvědět něco více o našem jediném hadovi, který je jedovatý - tedy o zmiji obecné. Čeká Vás pojednání o ekologii druhu, soužití s ním a shrnutí dosavadních znalostí o výskytu v Labských pískovcích a okolních regionech.

Zmije patří do evolučně nejstarší žijící skupiny zmijovitých hadů (tj. podčeledi Viperinae) a jsou nejvýznamnějším bioindikátorem mezi našimi plazy. Jsou také jedním z druhů živočichů, kterých se při návštěvě přírody človek obává. Přijďte se od odborníka dozvědět, jak lze předcházet setkání se zmijí a jak je tento obávaný tvor zajímavý svým životem.

Přednášející: Bc. Lukáš Blažej (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Správa NP České Švýcarsko, Spolek chovatelů jedovatých plazů (jedovatihadi.cz), Zájmový chov zmijí (viperazvdf.wbs.cz))

Akce je zdarma. Není třeba se na ni hlásit předem.

Přednáška se koná v rámci oslav 50 let CHKO Labské pískovce a v rámci projektu Plšíkova učebna 2-EVVO v NP České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Kontakt: j.judova@npcs.cz, 775 552 790

 

 

Zmije obecná

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz