Další ročník výtvarné i vědomostní soutěže vyhlášen

I letos Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlašuje další ročník soutěží - výtvarné i vědomostní. Na účast ve vědomostní soutěži mají zájemci čas ještě celý květen. Prostor pro tvorbu děl, která budou jejich tvůrci chtít přihlásit do soutěže výtvarné, trvá do poloviny října. V obou soutěžích mohou účastníci získat věcné ceny v podobě publikací a dobročinných suvenýrů z řady Wolfie.  

 

Vědomostní soutěž

V červenci 2022 zasáhl České Švýcarsko jeden z největších požárů v novodobé historii České republiky. Naše země se tak přidala k řadě evropských zemí, které v létě 2022 sužovaly větší či menší požáry. Z evropského pohledu sice požár v Českém Švýcarsku nepatřil k největším a ani nejničivějším, ale i přesto jsme jako téma letošního ročníku vědomostní soutěže požáry v Českém Švýcarsku a především vývoj přírody po nich zvolili. Téma je velmi aktuální a se změnami klimatu se s požáry v přírodě budeme pravděpodobně setkávat častěji.

Otázky k soutěži jsou umístěny na webu správy národního parku, své odpovědi ale můžete také vyplnit přímo v on-line formuláři. Soutěž je určená všem bez rozdílu věku a trvá do 2. června 2023. Ze správných odpovědí budou vylosováni vždy tři výherci z každé věkové kategorie, kteří obdrží publikace o Českém Švýcarsku a produkty řady Wolfie (např. termoska nebo plecháček).

Odkaz na webovou stránku soutěže: https://www.npcs.cz/vedomostnisoutez

 

Výtvarná soutěž

Tématem letošní výtvarné soutěže je NÁŠ DOMOV JE V PÍSKOVCÍCH. Posláním národních parků je především zachování přírody a druhové rozmanitosti v daném území i pro další generace, které přijdou po nás. Národní parky umožňují, aby příroda mohla fungovat přirozeně a převážně bez zásahů člověka, aby byl zachován životní prostor druhů, které už na jiných místech kvůli činnosti člověka téměř vymizely. Náš Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v unikátní oblasti pískovcových skal, která je domovem celé řady živočichů i rostlin. Každý návštěvník národního parku by proto měl během svých návštěv přistupovat s respektem k jeho obyvatelům z rostlinné a živočišné říše i jejich životnímu prostoru.

Zapojte se do naší soutěže a vydejte se poznávat Národní park České Švýcarsko, který je domovem sokolů, vlků, výrů, ale i plchů, užovek, mloků, nepřeberného množství hmyzu a zajímavých rostlin, stovek druhů mechů a lišejníků. Zapátrejte v knihách i ve své fantazii a vytvořte obrázky Národního parku České Švýcarsko jako domova živočichů i rostlin, který je třeba chránit, aby měli kde žít. Výtvarná soutěž potrvá až do 15. října 2023 a velikost díla je omezena do formátu A3.

Odkaz na webovou stránku soutěže: https://www.npcs.cz/vytvarna-soutez-nas-domov-je-v-piskovcich

 

Výsledky soutěží

Výsledky obou soutěží budou po jejich skončení zveřejněny na webu národního parku. Více se dozvíte na https://www.npcs.cz/souteze. Přejeme všem účastníků mnoho úspěchu i tvůrčího elánu a těšíme se na vaše odpovědi i díla!

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz