Junior Ranger

Junior Ranger

Přírodovědně hravý dětský oddíl Junior Ranger vznikl 4. října roku 2000 v Krásné Lípě při Správě Národního parku České Švýcarsko a je určen dětem z okolí Národního parku, které jsou již školou povinné.

Náplní oddílu je především Národní park České Švýcarsko a jeho okolí. Děti v oddílu tak poznávají kraj, v němž žijí a hravou formou se seznamují s přírodou i s rostlinnými a živočišnými druhy naší oblasti. Učí se zálesáckým a tábornickým dovednostem (uzlování, práce s mapou, zdravověda, atp.). V rámci spolupráce s Národním parkem Saské Švýcarsko a jeho Junior Rangery se alespoň jednou do roka vydáváme na návštěvu k našim německým sousedům. Schůzky oddílu jsou pestré a hravé - střídáme pohybové aktivity s vědomostními či tvořivými a během schůzek čekají na děti i různé kvízy, hlavolamy či hry na postřeh. Pořádáme také jednodenní a vícedenní víkendové akce, kdy se vydáváme na delší výlety po Národním parku nebo po přilehlých CHKO Labské pískovce či Lužické hory. Vyvrcholením oddílové činnosti je 14denní stanový tábor o letních prázdninách, v němž zúročíme vše, co jsme se během schůzek v oddílu naučili.

Oddíl má tři družiny, rozdělené podle věku dětí a místa jejich schůzek.

Tři družiny se scházejí v Krásné Lípě v oddílové klubovně v budově Správy NP České Švýcarsko (Pražská 52, Krásná Lípa).

Pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ jsou určeny úterní schůzky od 15:30 do 17:00. Vedoucím družiny je Jarmila Judová (775 552 790).

Pro děti od 4. do 9. třídy jsou určeny středeční schůzky od 15:30 do 17:00. Vedoucím družiny je Jakub Juda (737 276 863).

Pro děti od 4. do 9. třídy jsou určeny čtvrteční schůzky od 15:30 do 17:00. Vedoucím družiny je Dagmar Řebíčková (702 529 504).

Pokud uvažujete o přihlášení se do oddílu. Vyberte si místo schůzek, den a čas a zavolejte přímo vedoucímu družiny, který se s vámi domluví.

Všechny děti jsou na schůzkách, víkendovkách, táborech a dalších akcích oddílu Junior Ranger úrazově pojištěny. Vedoucí mají odpovědnostní pojistku.

Oddíl Junior Ranger je úředně veden a registrován u Českého svazu ochránců přírody NETOPÝR z Varnsdorfu. Oddíl spadá pod mladé ochránce přírody, tzv. MOPíky (více na ww.mopici.cz.). Český svaz ochránců přírody je držitelem čestného titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

Hlavním vedoucím oddílu je Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz