Mezinárodní tábor

Mezinárodní tábor

Je to již více než deset let, kdy se poprvé uskutečnil mezinárodní česko-německý tábor čtyř velkoplošně chráněných území z České republiky a Spolkové republiky Německo (CHKO Labské pískovce, NP Saské Švýcarsko, NP Šumava a NP Bavorský les). V roce 2000 se k organizaci táborů přidal nově založený NP České Švýcarsko a v roce 2011 také NP Podyjí a rakouský NP Thayatal.

Postupně se tak do organizace táborů zapojilo 6 příhraničních národních parků ležících na česko-německé jazykové hranici.

Každý rok se tento tábor koná na území jiného národního parku, a děti z regionů ostatních parků tak mají možnost poznávat nová území, porovnat různé přístupy k ochraně přírody, ale také navázat nová přátelství.

Letošní ročník mezinárodního tábora se uskuteční na území českého národního parku Šumava. Základna tábora bude v bývalé škole na Horské Kvildě. Z této táborové základny budeme vyrážet za výlety a poznáním do blízkého i vzdáleného okolí. 

Tábor je určen dětem ve věku 10 až 15 let.


Základní údaje:

Termín:              8. 8. až 16. 8. 2015
Ubytování:        pobytové středisko (ubytovna) NP Šumava (zděná budova, postele, sociální
                          zařízení na pokojích)
Stravování:       3 x denně (snídaně, oběd, večeře) a pitný režim
Cena tábora:    2.500,- Kč (+ 700,- doprava na/z tábora)

Dopravu na tábor a z tábora plánujeme společnou a vlakem! K ceně tábora je nutné připočíst ještě cenu za dopravu (cca 700,- Kč).

Bližší informace o programu tábora a dalších náležitostech naleznete ZDE.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE. Po telefonické domluvě zašlete přihlášku na adresu: Jakub Juda, Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46, Krásná Lípa.
 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz