Mezinárodní tábor

Mezinárodní tábor

 

Je to již více než dvacet let, kdy se poprvé uskutečnil mezinárodní česko-německý tábor čtyř velkoplošně chráněných území z České republiky a Spolkové republiky Německo (CHKO Labské pískovce, NP Saské Švýcarsko, NP Šumava a NP Bavorský les). V roce 2000 se k organizaci táborů přidal nově založený NP České Švýcarsko a v roce 2011 také NP Podyjí a rakouský NP Thayatal.

Postupně se tak do organizace táborů zapojilo 6 příhraničních národních parků ležících na česko-německé jazykové hranici.

Každý rok se tento tábor koná na území jiného národního parku, a děti z regionů ostatních parků tak mají možnost poznávat nová území, porovnat různé přístupy k ochraně přírody, ale také navázat nová přátelství.

V roce 2023 se uskuteční pro studenty vysokých škol mezinárodní přírodovědné soustředění v NP Šumava. Případní zájemci o účast na této akci, kteří pocházejí z regionu Národního parku České Švýcarsko, se mohou hlásit přímo u kolegů z NP Šumava. Kontakt: Mgr. Martina Kučerová - martina.kucerova@npsumava.cz.

Správa NP České Švýcarsko se na organizaci tohoto tábora nepodílí, veškeré informace získáte na uvedeném kontaktu. Informace a program soustředění ke stažení zde.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz