Podnebí

Dle mapy klimatických oblastí ČSSR (Quitt 1971) náleží území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce k šesti klimatickým jednotkám: T2 (teplá), MT2, MT4, MT7, MT9 (mírně teplá), CH2 (chladná).
Nejteplejšími oblastmi jsou Růžovská plošina, Děčínská kotlina a jižní pás CHKO Labské pískovce, patřící biogeograficky již k Českému středohoří (T2) a též údolí Labe a Růžovský vrch (MT9). Celá východní část Jetřichovických stěn náleží jednotce MT7, pro niž je typické normálně dlouhé, mírné až mírně suché léto a normálně dlouhá, mírná až mírně chladná a suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. To však neplatí v hlubokých roklích Jetřichovických stěn, kde se naopak drží sněhová pokrývka často až dlouho do jara - na těchto stanovištích převažuje vliv mikroklimatu (důsledek tzv. klimatické inverze). Zbývající jednotky (MT4, MT2) zaujímají menší rozlohu a řadí se k nim částečně okolí Děčínského Sněžníku a také nejsevernější část území v okolí Mikulášovic. Nejchladnější oblast (CH7) se týká pouze vrcholových partií Děčínského Sněžníku a jeho západního úpatí až k Tisé a k okolí Petrovic.

Ranní mlhy v Českém Švýcarsku
Ranní mlhy v Českém Švýcarsku - důsledek klimatické inverze. Foto: Václav Sojka

Teplotní rozdíly jsou v rámci Labských pískovců dost výrazné, což odpovídá skutečnosti, že převýšení oblasti přesahuje 600 m. Průměrná roční teplota v Děčíně dosahuje 9°C, v centrální části NP České Švýcarsko se pohybuje okolo 7°C.
 
Ještě výraznější rozdíly vykazují srážky (Děčín 673 mm, Jílové 736 mm, Vysoký (Děčínský) Sněžník a Jetřichovické stěny 800 mm, sousední Lužické hory přes 1000 mm), což souvisí s přechodem vzdušných mas přes hřeben Lužických hor. V případě déletrvajících srážek a přívalových dešťů je zdejší skalnatá oblast, zejména povodí říčky Kamenice, velmi náchylná ke vzniku bleskových povodní.
 

Povodeň na Kamenici
Povodeň na Kamenici (Dolský mlýn, srpen 2010). Foto: Tomáš Salov 

Vyrovnaný poměr srážek ve vegetačním (duben až září) a mimovegetačním (říjen až březen) obdobím dokládá výrazný sklon k oceanitě klimatu.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz