Vědomostní soutěž

Vědomostní soutěž ZA POZNÁNÍM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO VYHLAŠUJE 19. ROČNÍK VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KTERÁ JIŽ DVĚ DESETILETÍ PROVĚŘUJE ZNALOSTI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH PŘÍRODOVĚDNÝMI I VLASTIVĚDNÝMI OTÁZKAMI Z REGIONU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. 

 

SOUTĚŽ JE JIŽ UKONČENA!

PŘEHLED VÍTĚZŮ:

kategorie do 11 let:
- Vojta Miškovský z Děčína
- Eliška Walczysko z Brna
- Václav Stejskal ze Starých Křečan

kategorie od 12 do 15 let:
- Dominik Bertl z Jílového u Děčína
- Tereza Jindráková z Kamenického Šenova
- Jirka Veselka z Krásné Lípy

kategorie od 16 do 19 let:
- Eliška Vejnarová z Ludvíkovic
- Jonáš Prašivka z Českého Šumburku
- Tereza Pastorová z Benešova nad Ploučnicí

kategorie nad 19 let:
- Kateřina Ottmarová z Vysoké nad Labem
- Jana Klimešová z Jihlavy
- Klára Vlčková z Benešova nad Ploučnicí

Všem vítězům blahopřejeme!

 

 

TÉMA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE: KŮROVEC V NÁRODNÍM PARKU – KATASTROFA NEBO PŘÍLEŽITOST?

 

NĚKOLIK STALETÍ MĚNILI LIDÉ LESY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU K OBRAZU SVÉMU A PŮVODNÍ SMÍŠENÉ PRALESY NAHRADILI POSTUPNĚ SMRKOVÝMI MONOKULTURAMI. TYTO HOSPODÁŘSKÉ LESY BYLY KOLEM ROKU 1920 ZASAŽENY SNĚHOVÝM POLOMEM, KTERÝ LES OSLABIL A V NĚMŽ SE NÁSLEDNĚ PŘEMNOŽILA BEKYNĚ MNIŠKA A KŮROVEC, KTEŘÍ BĚHEM NĚKOLIKA LET ZMĚNILI TÉMĚŘ CELÝ LES K NEPOZNÁNÍ. PŘÍRODA NÁM TÍM VYSLALA PRVNÍ ZŘETELNÝ SIGNÁL, ŽE SMRKOVÉ MONOKULTURY NEJSOU TEN NEJLEPŠÍ NÁPAD! BOHUŽEL JSME JEJ NEVIDĚLI A PO KALAMITĚ NAŠI PŘEDCI VYSÁZELI TÉMĚŘ VŠUDE OPĚT SMRKY. NA SKALÁCH, NA SVAZÍCH, V ÚDOLÍCH, VŠUDE! PŘITOM PŘIROZENĚ SE SMRK VYSKYTUJE PŘEDEVŠÍM NA HORÁCH, V ČESKÉM ŠVÝCARSKU PAK POUZE V CHLADNÝCH ROKLÍCH, V NICHŽ JSOU PODMÍNKY HORÁM PODOBNÉ (CHLAD, VLHKO). NEZLOBME SE ALE NA SVÉ PŘEDKY - DŘÍVE SE NA LES HLEDĚLO TROCHU JINAK NEŽ NYNÍ.

V ROCE 2000 DOSTALA ZDEJŠÍ LESY DO SVÉ PÉČE SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO, JEJIMŽ CÍLEM BYLO PŘEMĚNIT SMRKOVÉ LESY NA SMÍŠENÉ A POSTUPNĚ VRACET DO NAŠICH LESŮ BUKY, DUBY, JAVORY, JEŘÁBY, JEDLE A DALŠÍ PŮVODNÍ DRUHY DŘEVIN. BOHUŽEL SPRÁVA NP MĚLA VELMI MÁLO ČASU! SE ZMĚNOU KLIMATU, KTERÁ PŘINESLA VÝRAZNÉ OTEPLENÍ A MINIMUM DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK, PŘIŠLY DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA I SNĚHOVÉ A VĚTRNÉ POLOMY, JIMŽ V PATÁCH KRÁČÍ KŮROVEC: MALÝ BROUČEK, KTERÝ JE PŘIROZENÝM NEPŘÍTELEM SMRKU A KTERÝ SE CHYSTÁ NA NAŠE SMRKOVÉ LESY. BUDE NELÍTOSTNÝ A BUDE TRESTAT CHYBY NAŠICH PŘEDKŮ – SMRKOVÉ LESY OPĚT ZMIZÍ! NEVNÍMEJME VŠAK KŮROVCE JAKO NEPŘÍTELE, ALE JAKO POMOCNÍKA, KTERÝ NÁM POMŮŽE NÁVRÁTIT DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA PŮVODNÍ LES, KTERÝ BUDE VŮČI RŮZNÝM KALAMITÁM MNOHEM ODOLNĚJŠÍ.


Uzávěrka soutěže proběhne 20. června 2019. Ceny budou odeslány vítězům do 14 dnů od vyhlášení vítězů soutěže. Podrobnější pravidla naleznete pod soutěžními otázkami na konci stránky.

Prosíme, pozor. Zjistili jsme, že soutěžícím, kteří vyplňují naší soutěž v prohlížeči Internet Explorer, odchází nevyplněný formulář a nezaznamenají se souěžní odpovědi. Máte-li možnost vyplnit soutěž v jiném prohlížeči (např. Firefox, atp.), prosíme o tuto možnost. Soutěžní odpovědi můžete zaslat také přímo mailem na kontakty uvedené na konci stránky.
 

Varování

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Tři prameny - Pravčická brána.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz