Ze života nejen labských bobrů - přednáška pro veřejnost

25. Květen 17:00 – 19:00
Středa
Plšíkova učebna - Správa NP České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

Při příležitosti oslav 50 let od založení CHKO Labské pískovce a v rámci aktivit k Evropskému dni chráněných území vás Správa Národního parku České Švýcarsko zve na přednášku o bobrech evropských, kteří se úspěšně zabydlují v regionu Labských pískovců. Letos tomu je dokonce už 30 let od jejich návratu na Děčínsko.

Prednáška představí zajímavosti ze života bobrů, dale ozřejmí jejich novodobý původ a stav ve střední Evropě s důrazem na výskyt v severních Čechách a na Děčínsku.

Přednášející: Ing. Aleš Vorel, Ph. D.  a Ing. Jana Korbelová, Ph. D.  - odborníci, kteří se zabývají výskytem bobra evropského v Čechách již od roku 1998 a sledují jejich vliv a nároky na prostředí, ve kterém žijí.

Více o problematice soužití s bobrem evropským najdete zde na stránkách AOPK

Článek k bobrům evropských najdete ve zpravodaji Správy NP České Švýcarsko, který vyjde v květnu 2022.

Kontakt na organizátora přednášky: Jarmila Judová, 775 552 790, j.judova@npcs.cz

Akce je realizována v rámci projektu: Plšíkova učebna 2 – EVVO v NP České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz;

stazeny-souborstazeny-soubor-2

 

Bobři na Labi

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz