Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu je vycházka do probouzející se jarní přírody, kterou pořádá Správa NP České Švýcarsko vždy první víkend v květnu. Průvodcem na této akci je ředitel Správy NP, Ing. Pavel Benda, Ph.D., který Vás uvede to tajů života naší opeřené fauny a představí Vám základní ptačí druhy našeho Českého Švýcarska. Těšit se můžete i na oblíbené kroužkování odchycených ptáků.

V roce 2012 se vítání ptačího zpěvu uskuteční v sobotu, 5. května. Sraz je v 6:30 na parkovišti u Správy NP České Švýcarsko. S sebou si vezměte dalekohled, nenápadné oblečení a nepromokavé boty (ideálně holínky).

Akci pořádáme ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Více infromací: Mgr. Richard Nagel, 737 276 857, r.nagel@npcs.cz.

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz