Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Správě Národního parku České Švýcarsko

Poštovní adresa Správy Národního parku České Švýcarsko (podatelny):

Správa Národního parku České Švýcarsko

Pražská 457/52

407 46 Krásná Lípa

 

Úřední hodiny podatelny

Po,St  8:00-17:00


Na výše uvedené adrese jsou přijímána podání v listinné podobě a podání v digitální podobě uložená na přenosných technických nosičích dat. Podání lze doručit osobně, nebo prostředky poštovních a doručovacích služeb. Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelná) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, se nezpracovává.

 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@npcs.cz

ID datové schránky: u85x3zd

 

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (max. 20 MB)
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny (max. 10 MB)
 • na přenosném technickém nosiči
   

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání
   

Přijímané formáty datových zpráv:

 • PDF
 • PDF/A
 • TXT
 • RTF
 • DOC, DOCX
 • XLS, XLSX
 • ODT
 • ODS
 • JPG
 • JPEG
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami)
   

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním, a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy


Datová zpráva není podatelnou přijata

 • pokud ji nelze zobrazit (např. je nečitelná),
 • obsahuje chybný formát, který podatelna ministerstva nepřijímá,
 • obsahuje škodlivý kód, který může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích, zpracovávaných orgánem veřejné moci.

V těchto případech je odesílatel, pokud je znám, o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy (zaslané na adresu podatelna@npcs.cz)


Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesilatel datové zprávy vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Probíhající akce

-
-

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz