Informace o výkupech pozemků hrazených ze SFŽP

2019

Správa NP České Švýcarsko v roce 2019 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vykoupila do státního vlastnictví s příslušností hospodařit pro Správu NP České Švýcarsko pozemky, které se nacházejí na území CHKO Labské pískovce. Výkup pozemků je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Prostřednictvím Národního programu životního prostředí byl v roce 2019 hrazen výkup pozemků v celkové výši 67.840,- Kč.

2018

V roce 2018 nebyly realizovány žádné výkupy pozemků hrazené z programů Státního fondu životního prostředí ČR.

2017

Správa NP České Švýcarsko v roce 2017 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu NP České Švýcarsko, pozemky, které se nacházejí na území CHKO Labské pískovce. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 455.670,- Kč za rok 2017.

Probíhající akce

-
-

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz