Konference Invazní druhy v chráněných oblastech / Invasive Pflanzenarten in Schutzgebieten

CZ: Seminář na téma Invazní rostliny v chráněných územích se konal na Zámku v Děčíně ve dnech 16.-17. října 2014 za účastí 80 odborníků z akademické i ochranářské sféry z Česka, Polska, Saska a Bavorska.

Seminář spolupořádaly: Správa národního parku České Švýcarsko, NationalparkZentrum Sächsische Schweiz, Europarc ČR, Český národní komitét programu MaB UNESCO, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Partnerem akce byl Zámek Děčín.

DE: Die Veranstaltung Invasive Pflanzenarten in Schutzgebieten fand am 16. bis 17. Oktober 2014 im Schloss Děčín unter Teilnahme von 80 Fachleuten aus akademischer Sphäre und dem Naturschutz aus Tschechien, Sachsen, Polen und Bayern statt.

Veranstalter des Seminars waren: Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz, NationalparkZentrum Sächsische Schweiz, Europarc ČR, Tschechisches Komitee des nationalen Programms MaB UNESCO, Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik. Partner der Veranstaltung war das Schloss Děčín.  

Program / Programm (PDF, 286 kB) 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz