Nabídka pachtu částí pozemků p.č. 1019, 1021/1, 1021/2, 1024, 1027 a 1201 k.ú. Jetřichovice u Děčína

Správa Národního parku České Švýcarsko nabízí k pachtu části pozemků p. č. 1019 o výměře 497 m2, p. č. 1021/1 o výměře 594 m2, p. č. 1021/2 o výměře 1307 m2, p. č. 1024 o výměře 2820 m2, p. č. 1027 o výměře 5415 m2 a p. č. 1201 o výměře 174 m2 v k. ú. Jetřichovice u Děčína s podmínkou dodržování zásad hospodaření podle podmínek agroenvironmentálních opatření.

Související přílohy

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

Lesník

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz