Nabídka pachtu p.č. 790/4 a částí p.č. 790/1, 790/3, 790/5 k.ú. Vysoká Lípa

Správa Národního parku České Švýcarsko nabízí k pachtu pozemek p. č. 790/4 o výměře 10348 m2 a části pozemků p. č. 790/1 o výměře 20699 m2, p. č. 790/3 o výměře 1440 m2, p. č. 790/5 o výměře 7635 m2 v k. ú. Vysoká Lípa s podmínkou dodržování zásad hospodaření podle podmínek agroenvironmentálních opatření.

Související přílohy

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz