OOP: Přechodně chráněné plochy z důvodu ochrany hnízdišť zvláště chráněných druhů ptáků v CHKO Labské pískovce

Opatření obecné povahy, kterým se vyhlašují přechodně chráněné plochy z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění na územích v CHKO Labské pískovce (Olšový potok, Modřín, Rájecké skály, Ostrovské skály, Všemily, Labské údolí - levý břeh, Děčín - Bělá). 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz