Péče o nelesní ekosystémy

Hlavní cíle péče o nelesní ekosystémy

Přestože dominantními ekosystémy na území NP České Švýcarsko jsou lesy, představuje geobiodiverzita přirozených nelesních ekosystémů významnou součást přírodního bohatství národního parku, neboť na tyto ekosystémy je vázána celá řada druhů otevřených stanovišť. Zachování a vytvoření podmínek pro co nejmenší antropogenní ovlivnění tohoto přírodního prostředí patří k důležitým úkolům péče o přírodu národního parku.

Veškeré nelesní ekosystémy, jejichž stav považujeme z hlediska ochrany přírody za příznivý, jsou ponechány samovolnému vývoji. Jedná se o rašeliniště, skalní ekosystémy včetně podzemních prostor, primární bezlesí na hranách pískovcových skal, vodní toky a prameniště. Některé z výše uvedených ekosystémů se staly předmětem ochrany EVL České Švýcarsko. Výjimku z bezzásahového režimu tvoří případy, kdy je nutné aplikovat opatření k zabránění invaze nepůvodních druhů rostlin (především borovice vejmutovky, ale i dalších druhů např. podél vodních toků). Dalším případem jsou oblasti, kde je aplikován funkční management rizik skalního řícení především z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz