Drobné památky v krajině

Drobné památky v krajině obnovené Správou NP České Švýcarsko:

Kříž Rosiny Pohlové Na Potokách (Dolní Chřibská)
Restaurování kamenného soklu (doplnění chybějících částí podle předlohy soklu v Rybništi ze stejné kamenické dílny, nápisu excerpovaného ze soupisu sakrálních památek farnosti 1836, osazení kovaného kříže, plechových malovaných siluet a dekoru, inspirovaného zachovanými prvky obdobné památky v Dlouhém Dole).
Zhotovitel: Jan Pokorný, Děčín.
Dokončeno: 2002

Teuschelův kříž na Zámeckém vrchu (Vysoká Lípa)
Dřevěný kříž s plechovou malovanou siluetou ukřižovaného Krista zhotoven na základě soupisu sakrálních památek farnosti z 19. století, osazen do zachovaného otvoru ve skále.
Zhotovitel: Tomáš Sochor, Žitenice.
Dokončen: 2003

Obraz sv. Eustacha na Jedlině (Doubice)
Obraz u stejnojmenné bývalé lovecké chaty, důvod zřízení: náhrada za informační ceduli, zmiňující existenci obrazu.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2004

Obraz Jana Nepomuckého na Kamenné cestě (Jetřichovice)
Motiv obrazu zmíněn v kronice Ernsta Vatera z Rynartic, dochován pouze výklenek ve skále.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2006

Obraz Korunování Panny Marie v kapli Triefbartel u České silnice (Vysoká Lípa)
Motiv obrazu zmíněn v MNEC a na dobové fotografii, obdobný motiv vyhledán ve sbírkách podmaleb pobočky děčínského oblastního muzea v Rumburku.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2006

Studánka sv. Huberta v údolí Jetřichovické Bělé (Jetřichovice)
Kultivace přepadu vodního vrtu. Motiv obrazu zvolen symbolicky (v blízkosti opakovaná úmrtí zvěře).
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2007

Kazetový kříž Na Tokání (Rynartice)
Replika odcizeného kazetového kříže, vyrobená na základě dobových fotografií a rozměrů z nalezeného torza.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Sloupková boží muka u Dolského můstku (Srbská Kamenice)
Doplnění chybějících částí (římsa, kaplice) na základě dobové fotografie a tvarově obdobné památky v obci Kamenická Stráň, doplnění obrazu s motivem sv. Vojtěcha v nice kaplice. Zasvěcení muk archivně nedohledáno, patrocinium zvoleno symbolicky s ohledem na blízkost bývalé Hlavní plavební zdrže Kinských u Dolského můstku (sv.Vojtěch – patron plavců).
Zhotovitel: Jan Pokorný, Děčín
Dokončeno: 2008

Obraz Nejsvětější Trojice na Třípackovém buku (Doubice)
Obraz motivován snahou o vzkříšení starých pomístních názvů (Dreipfötige Büchel – Třípackový buk), na malbě uveden název dvojjazyčně.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Obraz sv. Huberta na Buku sv. Huberta pod Vosím vrchem (Rynartice)
Obraz motivován snahou o vzkříšení starých pomístních názvů (Hubertus Buche – Buk sv. Huberta), na malbě uveden název dvojjazyčně.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Knyova kaple Posledního soudu (Jetřichovice)
Doplnění obrazu v nice skalní kaple, motiv excerpován ze soupisu sakrálních památek z 19. století.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2008

Obraz Marianny Zimmerové v údolí Brtnického potoka (Kopec)
Obraz na skále namalován dle slovního popisu v kronice Brtníků (A. Koch)
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Kaple Vzkříšení Na Potokách (Dolní Chřibská)
Doplnění obrazu v prázdné skalní nice, námět zmíněn v kronice Ernsta Vatera z Rynartic.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2008, osazeno 2009

Obraz sv. Josefa v údolí Jetřichovické Bělé (Jetřichovice)
Doplnění obrazu v prázdné skalní nice. Námět archivně nedohledán, patrocinium zvoleno symbolicky s ohledem na blízkost vyústění Umrlčí stezky (sv. Josef – patron dobré smrti)
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2009

Hübelova kaple v Streckwald (Hřensko)
Doplnění obrazů v prázdných výklencích, motivy zvoleny podle zachované fotografie z 30. let 20. století – Nejsv. Trojice, sv. Jan Nepomucký, Panna Marie Českokamenická a Panna Marie Pasovská.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2009

Portrét knížete Rudolfa Kinského na Rudolfově kameni
Obraz ve vyhlídkovém altánu se základními informacemi o vývoji názvu lokality.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2010

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz