Publikace o kulturních památkách

Dolský mlýn, samota Grundmühle

Dolský mlýn, samota Grundmühle
Belisová Natalie, 2005
ISBN 80-239-5591-8
107 stran, ČB
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko

 


 

Minulosti Českého Švýcarska I.

Minulosti Českého Švýcarska I.
Sborník příspěvků, 2003
103 stran, ČB
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko.

Obsah:
Belisová, N.: Slovo úvodem
Cílek, V.: Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
Svoboda, J.: Poslední lovci – sběrači severních Čech
Vaněk, V.: Počátky středověkého osídlení Českého Švýcarska a spory o „německou“ kolonizaci
Černá, E.: Příspěvek k poznání středověkého sklářství na severu Čech
Lissek, P.: Příspěvek k poznání struktury středověkého osídlení krajiny Labských pískovců
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska
Belisová, N.: Zvědavost – matka Moudrosti?
Podroužek, K.: Šternberk u Brtníků, proměny krajiny
Slavíčková, H.: Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky


 

Minulosti Českého Švýcarska II.

Minulosti Českého Švýcarska II.
Sborník příspěvků, 2004
239 stran, ČB
Na skladu

Obsah:
Klos, R.: Rytíři z Krásné Lípy
Cílek, V.: Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska
Gabriel, F.: Průzkum hradů Českosaského Švýcarska
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska II.
Podroužek, K.: Způsoby dobývání pískovce
Veselý, M., Plekanec, M.: Železné jámy u Kyjova
Lissek, P.: Výroba dehtu a smoly v Českém Švýcarsku
Belisová, N.: Zpracování smoly v Českém Švýcarsku a Labských pískovcích
Němec, J.: Historická každodennost Českosaského Švýcarska doby romantiků a prameny jejího poznání
Slavíčková, H.: Poznámky k myslivosti na českokamenickém velkostatku Ulricha Kinského v letech 1930 – 1938
Štika, J.: Po stopách pochodu smrti 


 

Minulosti Českého Švýcarska III.

Minulosti Českého Švýcarska III.
Sborník příspěvků, 2006
163 stran, ČB
ISBN 80-239-6368.6
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko

Obsah:
Cílek, V., Adamovi, J., Vařilová, Z.: Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran
Woitsch, J.: Výroba potaše v Čechách v 18. a 19. století
Klos, R.: Dvě hornolužické vsi v Českém Švýcarsku
Vaněk, V.: Sídelní funkce hradu Falkenštejna
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska III.
Belisová, N.: Vývoj zástavby areálu Pravčické brány
Peřina, I.: Vertikální komunikace v pískovcovém podloží Českého Švýcarska
Podroužek, K.: Sezónní obytné objekty v pískovcích 


 

Minulosti Českého Švýcarska IV.

Minulosti Českého Švýcarska IV.
Sborník příspěvků, 2007
137 stran, ČB
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko

Obsah:
Svoboda, J. a kol.: Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005
Vaněk, V.: Lov zvěře a těžba dřeva. Doklady o využívání lesa ve středověkém Českém Švýcarsku z pohledu písemných pramenů.
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké a historické nálezy z převisů v okolí Vysoké Lípy (sezóna 2005)
Belisová, N.: Hankův mlýn ve Všemilech
Podroužek, K.: Cisterny na vodu v pískovcích. Experiment na hradě Helfenburku u Úštěka
Němec, J.: Povodeň ve Hřensku r. 1845 očima faráře Joachima Preisse
Belisová, N.: Historické záznamy o požárech v Českém Švýcarsku 


 

Minulosti Českého Švýcarska V.

Minulosti Českého Švýcarska V.
Sborník příspěvků, 2008
134 stran, ČB
ISBN 978-80-254-3104-7
Na skladu

Obsah:
Svoboda, J.: Příspěvek ke struktuře mezolitického osídlení na Křinici a České silnici
Belisová, N.: K historii dobývání vápence v Českém Švýcarsku
Veselý, M.: Pokusy o hledání rud v areálu doubické vápenky I.
Vařilová, Z., Adamovi, J., Brzák, P.: Relikty jurských uloženin: Vápenka u Doubic
Gelnar, M.: Gotická sklářská huť v obci Doubice v Lužických horách
Lissek, P.: Areál vápenky na Peškově stráni u Hel a těžba vápence na lužickém zlomu v oblasti Českého Švýcarska
Němec, J.: Cestovní deníky Augusta von Goethe z roku 1833 


 

Minulosti Českého Švýcarska VI. 

Minulosti Českého Švýcarska VI. 
Sborník příspěvků, 2009
145 stran, ČB
ISBN 978-80-904404-3-2
Na skladu

Obsah:
Vaněk, V.: Středověké pečetidlo z hradu Šauenštejn a jeho interpretace
Gelnar, M.: Gotické sklářské hutě na západní výspě lužického přesmyku při severním okraji Českého Švýcarska
Knop, K., Peřina, I.: K otázce ukrývání dobytka v pískovcových skalách
Belisová, N.: Ze života lesních nádeníků na panství Česká Kamenice
Veselý, M.: Vrchnostenský důl na olověnou rudu v Novém lomu na Vápence u Doubice
Červinková, P.: Malířská rodina Birnbaumů aneb Od betléma ke kapličkám
Khoury, S.: Saské Švýcarsko – svědectví z pravěku


 

Minulosti Českého Švýcarska VII.

Minulosti Českého Švýcarska VII.
Sborník příspěvků, 2011
114 stran, ČB
ISBN 978-80-87620-01-4
Na skladu

Obsah:
Belisová, N.: Místa jinak zvláštní v Českém Švýcarsku
Gelnar, M.: Gotické sklářské hutě kolem hory Jedlová v Lužických horách
Veselý, M.: Kutací pokusy v Arnolticích u Děčína
Zeman, V.: Evangeličtí obyvatelé Zadní Doubice mezi Čechami a Saskem
Belisová, N.: Belvedér u Labské Stráně


 

Chraňte památky…půjčte jim na zimu svetr

Chraňte památky…půjčte jim na zimu svetr
Sborník příspěvků ze semináře Obnova drobných památek v krajině
Kolektiv autorů, 2008
174 stran, ČB
ISBN 978-80-254-3362-1 
Rozebráno. K zapůjčení k presenčnímu studiu nebo jako PDF (8 MB) ke stažení zde.

Obsah:
Belisová, N.: Drobné památky v krajině
Karel, T.: Dokumentace drobných památek
Belisová, N.: První kroky před obnovou památky
Červinková, P.: Základní ikonografie a lidové umění
Kubišta, M.: Problematika restaurátorského zásahu na drobných kamenných památkách
Růžička, P.: Obnova historických dřevěných konstrukcí
Šťastný, P.: Povrchové úpravy drobných památek a vlhkost
Ševčík, R.: K problematice restaurování drobných památek (malby)
Švamberg, P.: Imitace dobového skla
Šerák, M.: Opravy a konzervace litinových křížů
Tejmar, L.: Hledání přístupu k obnově
Šternová, P.: Proces prohlášení věci za kulturní památku

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz