Poskytnuté informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

panel
2019

Datum podání žádosti: 9.8.2019

Žadatel: Jiří Beneš

Předmět žádosti:  Poskytnutí informací týkajících se vyplacených finančních náhrad za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce v letech 2010 až 2018.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 23.8.2019 písemnou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde.


Datum podání žádosti: 14.8.2019

Žadatel: Jiří Beneš

Předmět žádosti:  Poskytnutí informací týkajících se udělení výjimky pro odchyt vlka obecného (Canis lupus) na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 22.8.2019 písemnou odpověď, ve kterém mu sdělila požadované informace.

Odpověď ke stažení zde. Přílohy ke stažení zde: Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3, Příloha č.4, Příloha č.5


Datum podání žádosti: 7.3.2019

Žadatel: Nikola Kyloušková

Předmět žádosti:  Poskytnutí informací týkajících provozování horolezectví  na území NP České Švýcarsko.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadatelce dne 15.3.2019 informaci o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace, a to s ohledem na rozsah a časovou náročnost vyhledávání podkladů potřebných pro vypracování odpovědi. Písemnou odpověď, ve které ji sdělila požadované informace, zaslala správa NP žadatelce dne 30.3.2019.

Odpověď ke stažení zde. Přílohy ke stažení zde: Odpověď na dotazy, Rozhodnutí o povolení výjimky, Seznam povolených prvovýstupů, Sezam nepovolených prvovýstupů, Návštěvní řád NP České Švýcarsko.


Datum podání žádosti: 20.2.2019

Žadatel: Karina Benešová

Předmět žádosti:  Poskytnutí informací týkajících se udělení výjimky pro odchyt vlka obecného (Canis lupus) na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadatelce dne 7.3.2019 písemnou odpověď, ve které ji sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde.


Datum podání žádosti: 16.1.2019

Žadatel: Stanislav Veselý

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se možnosti splouvání řeky Kamenice na území NP České Švýcarsko.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 28.1.2019 písemnou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde.

panel
2018

Datum podání žádosti: 11.12.2018

Žadatel: Karina Benešová

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se udělení výjimky pro odchyt vlka obecného (Canis lupus) na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadatelce dne 18.12.2018 písemnou odpověď, ve které jí sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde. Přílohy ke stažení zde: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3.


Datum podání žádosti: 9.10.2018

Žadatel: Zdeněk Kropáček

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se výše pořizovacích nákladů na výrobu a instalaci informačních stojanů s panely na naučné stezce Labské údolí.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 12.10.2018 e-mailem odpověď, ve které mu sdělila požadované informace (pořizovací cena jednoho stojanu činila 13.660,- Kč).


Datum podání žádosti: 19.6.2018

Žadatel: Milan Straka

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se kácení stromu na p.p.č. 949/1 v k.ú. Děčín.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 25.6.2018 písemnou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde. Příloha č.1 ke stažení zde, příloha č.2 ke stažení zde.


Datum podání žádosti: 22.5.2018

Žadatel: Michal Bureš

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se vydaných výjimek ze zákazu týkajících se zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů společnosti E.E. a.s. pro k. ú. Mníšek v Krušných horách

Způsob vyřízení žádosti: Žádost byla odložena z důvodu místní nepříslušnosti Správy NP České Švýcarsko.


Datum podání žádosti: 31.1.2018

Žadatel: Hana Schmitz Cvejnová

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se veškerých žádostí vztahujících se k parcelám č. 106/1, 106/2, 106/4, 106/5 a 133/1 v k.ú. Sněžník, včetně stanovisek k územnímu plánu, a to od 17.9.1998.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadatelce dne 8.2.2018 písemnou odpověď, ve které jí sdělila požadované informace. Odpověď (bez příloh) ke stažení zde.

panel
2017

Datum podání žádosti: 1.12.2017

Žadalet: Jan Moravec

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se zpřístupnění torza skalního hradu Falkenštejn u Jetřichovic..

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 4.12.2017 odkaz na zveřejněné informace týkající se veřejné zakázky na realizaci projektu "Zpřístupnění Falkenštejnu II." (odkaz zde). Na základě těchto informací upřesnil dne 5.12.2017 žadatel svou žádost o informace. Dne 14.12.2017 zaslala Správa NP žadateli písemnou odpověď na upřesněnou žádost, ve které mu sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel

panel
2016

Datum podání žádosti: 14.9.2016

Žadalet: Miloš Růžička

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se výdajů Správy NP na marketingové, reklamní a jiné komunikační služby v letech 2010 až 2015..

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 5.10.2016 písemnou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel

panel
2015

Datum podání žádosti: 12. 12. 2015

Žadalet: Heagl, s.r.o.

Předmět žádosti: Poskytnutí informací o používání právního informačního systému CODEXIS

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 14. 12. 2015 požadované informace - ke stažení zde.

Vyřídila: Ing. Kateřina Kolářová


Datum podání žádosti: 4. 10. 2015

Žadalet: Ing. David Kula, MBA

Předmět žádosti: Poskytnutí informací o hospodaření Správy NP s investičními prostředky v letech 2009-2014. 

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 19. 10. 2015 požadované informace - ke stažení zde.

Vyřídila: Ing. Kateřina Kolářová


Datum podání žádosti: 1.6.2015

Žadalet: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Předmět žádosti: Poskytnutí přehledu požárů evidovaných na území NP České Švýcarsko od doby jeho vzniku, včetně přibližného rozsahu, způsobené škody, příčiny vzniku, způsobu hašení a lokality požáru a poskytnutí informací týkajících se využití sítě zpevněných cest na území NP České Švýcarsko, které nejsou využívány jako silnice a místní komunikace nebo turistické trasy.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 22.6.2015 e-mailovou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace.

Odpověď ke stažení zde. Přílohy: 1 - přehled požárů, 2 - mapa požářišť, 3 - mapa sítě zpevněných cest.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel


Datum podání žádosti: 31.3.2015

Žadalet: Michal Gargulák

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se počtu udělených výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných územích dle § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., výjimek ze zákazu nocování dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 161/1999 Sb. a počtu pokut udělených dle § 81 odst. 7 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. v letech 2013 a 2014.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadateli dne 14.4.2015 e-mailovou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace.

Odpověď ke stažení zde. Přílohy: 1 - přehled udělených výjimek, 2 - přehled blokových pokut za rok 2013, 3 - přehled blokových pokut za rok 2014.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel

panel
2014

Datum podání žádosti: 30.9.2014

Žadatel: Martina Franková

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se pozemků ve vlastnictví státu na území NP České Švýcarsko.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadatelce dne 15.10.2014 písemnou odpověď, ve které jí sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel

panel
2013

Datum podání žádosti: 30.9.2013

Žadatel: Andrea Kroutilová

Předmět žádosti: Poskytnutí informací týkajících se informačních technologií používaných správou NP.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala žadatelce dne 14.10.2013 písemnou odpověď, ve které jí sdělila požadované informace a zároveň jí informovala o skutečnosti, že část informací nelze poskytnout. Odpověď ke stažení zde, zdůvodnění částečného odmítnutí žádosti o poskytnutí infromací je uvedeno v rozhodnutí oodmítnutí části žádosti.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel, Ing. Jan Drozd

panel
2012

Datum podání žádosti: 31.7.2012

Žadatel: Zelený kruh - asociace ekologických nevládních organizací

Předmět žádosti: Informace o dopadech úsporných opatření Vlády ČR na činnost správy NP, konkrétně zaslání informací o celkových příjmech a výdajích správy NP v letech 2008 až 2014, výnosech z prodeje vytěženého dřeva v uvedených letech, výdajích na mzdy zaměstnanců a na externí poradenské firmy v uvedených letech, vývoji počtu zaměstnanců  vuvedených letech a konkrétních důsledcích pro hlavní předmět činnosti správy NP.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala dne 10.8. 2012 žadateli písemnou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde. Příloha: tabulka příjmů a výdajů 2008 - 2014.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel

panel
2011

Datum podání žádosti: 27.7.2011

Žadatel: Bohemian Outdoor Sports, s.r.o.

Předmět žádosti: Zaslání kopií všech výjimek ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko (dále jen "národní park") pro vjezd motorových vozidel na účelové komunikace do celého území národního parku udělených Správou Národního parku České Švýcarsko (dále jen "správa NP") v letech 2005 až 2011 včetně podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala dne 7.10.2011 žadateli kopie všech správou NP vydaných výjimek ze základních ochranných podmínek národního parku pro vjezd na účelové komunikace do celého území národního parku za roky 2005 až 2011 včetně.

Vyřídil: Ing. Miloš Trýzna


Datum podání žádosti: 9.8.2011

Žadatel: Ing. Dagmar Voštová

Předmět žádosti: Sdělení, proč je prodejcem vstupenek do areálu u Pravčické brány společnost PAAL s.r.o., zda byla tato společnost vybrána na základě výběrového řízení (pokud ano, jaké subjekty se tohoto výběrového řízení dále zúčastníly) a jaký podíl z ceny vstupenky zůstává výše uvedené společnosti.

Způsob vyřízení žádosti: Správa NP zaslala dne 11.8.2011  žadateli písemnou odpověď, ve které mu sdělila požadované informace. Odpověď ke stažení zde.

Vyřídil: Mgr. Richard Nagel

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz