Biologie

Monitoring ohrožených druhů rostlin a živočichů NP České Švýcarsko

Sledování stavu a trendů vývoje populací vybraných ohrožených druhů rostlin a živočichů. Návrh event. managementových opatření pro zajištění jejich trvalé ochrany.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008, botanika (stáhnout; PDF; 1 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009, botanika (stáhnout; PDF; 1,3 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009, botanika - příloha (stáhnout; PDF; 13 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2008, zoologie (stáhnout; PDF; 27 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2008, zoologie - přílohy (stáhnout; PDF; 26 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009, zoologie (stáhnout; PDF; 4,2 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 16 MB)
nosatec


Monitoring lesních ekosystémů NP České Švýcarsko

Sledování vývoje hlavních typů lesních ekosystémů v NP České Švýcarsko. Sledování vlivu zvěře na lesní ekosystémy.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 4,6 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 16 MB)
biomon


Monitoring biodiverzity inverzních roklí Národního parku České Švýcarsko; její vazby na geodiverzitu a mikroklima, ochrana a management

V inverzních roklích zjistit druhové zastoupení jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Jejich výskyt vztáhnout k abiotickým podmínkám prostředí - měření vlhkostních, světelných a tepelných podmínek, měřením popisných parametrů reliéfu - přímé potenciální radiace, sklonu, orientace, výšky nade dnem rokle, vrstvy humusu (u vegetace) atd. V modelové rokli měřit denní a roční průběh teploty, vlhkosti a osvětlení na přesně definovaných stanovištích; získané hodnoty budou sloužit jako podklad k výsledným interpretacím. Podle výsledků výzkumu navrhnout management těchto biotopů.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 42 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 4,6 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 7 MB)
dul


Monitoring migračních tahů spárkaté zvěře (jelen lesní, prase divoké)

Shromáždit data o migraci jelení a černé zvěře na území národního parku a v bezprostředním okolí, a jejich využití pro zachování a zlepšení genofondu této zvěře při současném snižování stavů na stavy normované (přesnější zjištění současných stavů zvěře, jejího pohybu a účelnější plánování odlovu).

 • Závěrečná zpráva (stáhnout; ZIP; 22,6 MB)jelen

 

https://eeagrants.org/Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz