Geochemie, geologie, hydrologie a hydrogeologie

Geochemický monitoring srážkových vod

Sledování celkové atmosférické depozice v NPČŠ - odběry vzorků a studium chemického složení srážek na volné ploše (bulk precipitation) a podkorunových srážek (smrkový throughfall) na 4 lokalitách na území NP. Analytickými metodami bude zjišťováno chemické složení srážkových vod (koncentrace vybraných sloučenin a prvků ve vzorcích z jednotlivých lokalit) a zhodnocena míra znečištění ovzduší (stupeň imisní zátěže), posouzen charakter atmosférické depozice, toků i biochemického cyklu hlavních škodlivin v této chráněné oblasti. Cílem je rovněž využití dat pro další výzkumné aktivity v této oblasti, průběžné i komplexní zhodnocení všech získaných údajů v průběhu 3 let (2008 – 2010) i jejich srovnání s výsledky již realizovaných projektů.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 10 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 17,8 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 2,8 MB)
geochemie


Geochemický monitoring průsakových vod

Sledování chemismu vod prosakujících pískovcovými horninami - jedná se o průběžný monitoring cca 8 - 10 lokalit (tj. míst, kde v pískovcovém masivu prosakuje voda – tzv. „kapajících studánek“). Odběry vzorků vod budou probíhat několikrát ročně na vybraných reprezentativních lokalitách v NPČŠ. Analytickými metodami bude zjišťováno chemické složení průsakových vod (koncentrace vybraných sloučenin a prvků ve vzorcích z jednotlivých lokalit). Cílem projektu je využití dat pro výzkumné aktivity v této oblasti (zejména získání informace o distribuci chemických prvků v pískovcovém masivu a stanovení souvislosti s tvorbou povrchových krust a solných výkvětů), průběžné i komplexní zhodnocení všech získaných údajů v průběhu 3 let (2008 – 2010).

Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 5 MB)
Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 6,3 MB)
Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 7,6 MB)

prusak


Geochemický monitoring povrchových vod

Sledování chemického složení povrchových vod vodních toků, vodních nádrží, rašelinišť a mokřadů s cílem vyhodnotit bilanční látkové toky a dlouhodobý vývoj chemismu porovnáním s dostupnými historickými údaji. Sledování chemismu vod na vstupu do území NP a hodnocení jejich vlivu na ekosystémy. Sledování chemismu vod na výstupu z území NP, resp. na hranici ČR a SRN.

Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 7 MB)
Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 7,5 MB)
Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; PDF; 1,2 MB)

povrch


Geochemický monitoring podzemních vod

Sledování chemického složení podzemních vod na pramenních vývěrech a prostřednictvím sítě stávajících hydrogeologických vrtů s cílem vyhodnotit bilanční látkové toky a dlouhodobý vývoj chemismu porovnáním s dostupnými historickými údaji.

Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 10,3 MB)
Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 10,6 MB)
Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; PDF; 1,4 MB)

podzem

   

  https://eeagrants.org/Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

  Upozornění

  Volná místa

  Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

  ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

  Sledujte nás

  Logo Meta - Facebook v modré variantě

  Naši partneři

  Další témata

   

  baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

  Další instituce resortu ŽP

  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
  Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
  Česká geologická služba www.geology.cz
  Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
  Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
  Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
  Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
  Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
  Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
  Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
  Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
  Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz